Świadczenie usług kurierskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w obrocie krajowym i zagranicznym (AS/ASIII/01/2022)

Uwaga. Zamawiający w dniu 29.07.2022 dokonał zmiany załączników do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do uwzględnienia dokonanej zmiany i złożenia dokumentów uwzgl. zmianę.

Uwaga. Zamawiający w dniu 3.08.2022 dokonał zmiany załącznika do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do uwzględnienia dokonanej zmiany i złożenia dokumentów uwzgl. zmianę.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASIII/01/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Zgodnie z OPZ

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  - Formularz ofertowy - załącznik nr 1

  - Aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania ww. zezwolenia

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100 %
 • Termin składania ofert *:

  4.08.2022 r. godz. 12:00

  8.08.2022 r. godz. 12:00

Czytany 283 razy
Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  14.07.2022 - 12:50
Osoba modyfikująca: Paweł Krystynowicz
Ostatnio zmieniany: 09.08.2022 - 12:03