Usługa kolportażu polegająca na doręczaniu czasopisma samorządowego województwa łódzkiego do skrzynek pocztowych (jeden egzemplarz do jednej skrzynki) oraz prowadzeniu kolportażu ulicznego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: KMI.272.1.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Zamówienie będzie realizowane od daty zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
  Załącznik Nr 2 - Formularz Ofertowy
  Załącznik Nr 3 - Wzór Oświadczenia_art. 7 ust. 1* ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

  Dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba upoważniona, składane są wraz z ofertą w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Złożenie oferty w Zapytaniu Ofertowym następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dla niniejszego Zapytania Ofertowego oraz załączenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  19.08.2022r. godz. 10:00

Czytany 257 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  29.07.2022 - 08:46
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 17.11.2022 - 08:21