Dostawa samochodu osobowego o napędzie 100% elektrycznym

Zapytanie unieważnione

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ASIV.272.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 i Nr 2a do umowy.

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Termin realizacji zamówienia do 3 miesięcy od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
  Załącznik Nr 2 - Formularz Ofertowy
  Załącznik Nr 2a do umowy - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  Dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba upoważniona, składane są wraz z ofertą w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Złożenie oferty w Zapytaniu Ofertowym następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dla niniejszego Zapytania Ofertowego oraz załączenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  07.10.2022 r. godz. 10:00

Czytany 159 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  16.09.2022 - 11:46
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 19.09.2022 - 11:34