ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup akcesoriów komputerowych Nr AS/ASVI/26/2022

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASVI/26/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga,
  aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100 %
 • Termin składania ofert *:

  Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 1200.

Czytany 186 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Białas
Data publikacji:  18.10.2022 - 13:17
Osoba modyfikująca: Joanna Pluta
Ostatnio zmieniany: 02.12.2022 - 14:44