Serwis olejowy, naprawy bieżące, garażowanie, mycie ciśnieniowe oraz depozyt opon samochodów służbowych Zamawiającego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ASIV.272.5.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

  Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Ofertę można składać na jedną lub dwie części zamówienia.

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty łącznego wynagrodzenia

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (Załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  15.11.2022r. godz. 10:00  22.11.2022r. godz. 10:00

Czytany 287 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  24.10.2022 - 13:57
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 01.12.2022 - 13:18