Opracowanie dokumentacji pn. „Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego"

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ŚRI.721.3.77.2022.BK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  do 30 listopada 2022 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:
  • Wypełniony Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • Wypełniony Załącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
  • Wypełniony Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału w zapytaniu ofertowym.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100 %
 • Termin składania ofert *:

  8.11.2022 r. do godz. 10:00

Czytany 315 razy
Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  25.10.2022 - 13:17
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 08.11.2022 - 14:17