Dostawa prasy codziennej i prasy pozostałej w 2023 roku dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPVI.272.7.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 1 do umowy) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  24.11.2022r. godz. 10:00

Pobierz załącznik:

Czytany 165 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  16.11.2022 - 13:38
Osoba modyfikująca: Przemysław Smusz
Ostatnio zmieniany: 10.02.2023 - 13:53