Wykonanie zadania: „Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę” na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  01.01.2023 - 31.12.2023

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:
  1. Wykonawca: kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem), dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii, pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia), oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, podpisania "Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych"
  2. Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy – kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem), dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii, pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia), oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, podpisania "Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych".
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Do 15.12.2022 roku do godz. 16.00

Czytany 256 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Kwiatkowska
Data publikacji:  24.11.2022 - 10:29
Osoba modyfikująca: Sylwia Kwiatkowska
Ostatnio zmieniany: 19.12.2022 - 10:03