Wykonanie usługi zabudowy multimedialnej

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: KMI.272.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Termin realizacji zamówienia do 10 dni od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  09.12.2022r. godz. 10:00

Czytany 261 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  02.12.2022 - 12:58
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 09.12.2022 - 15:04