Zakup i dostawa pucharów, statuetek, tabliczek okolicznościowych i medali

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PMI.0633.55.2022.AB
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:
  • do 28.12.2022 r,
 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Siedziba Zamawiającego

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:
  • Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy,
  • Wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 – Formularz cenowy,
  • Wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw w celu potwierdzenia warunku udziału w zapytaniu ofertowym.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Termin dostawy 20%

 • Termin składania ofert *:

  15.12.2022 r. do godz. 12:00

Czytany 325 razy
Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  08.12.2022 - 17:28
Osoba modyfikująca: Paweł Krystynowicz
Ostatnio zmieniany: 21.12.2022 - 10:53