Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę - 2023

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  W załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);

  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;

  3. pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);

  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;

  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

  Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;

  3. pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);

  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;

  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Do 28.12.2022 r., do godz. 16.00

Czytany 196 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Kwiatkowska
Data publikacji:  19.12.2022 - 15:41
Osoba modyfikująca: Sylwia Kwiatkowska
Ostatnio zmieniany: 29.12.2022 - 12:30