Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę” - 2023 rok

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.087.21.2022.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Szczegóły znajdują się w załączniku

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączniku

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
  3. pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

  Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:

  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem);
  2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
  3. pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia);
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia;
  5. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Do 30.12.2022 r. do godz. 13.00

Czytany 217 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Kwiatkowska
Data publikacji:  29.12.2022 - 13:11
Osoba modyfikująca: Sylwia Kwiatkowska
Ostatnio zmieniany: 30.12.2022 - 13:57