Zapytanie ofertowe na zakup piłek sportowych

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: SEDI.514.1.1.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  w ciągu 20 dni od dnia zawarcia umowy 

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Siedziba Zamawiającego 

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  oświadczenie  o tym  nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia* przesłanki wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1* ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100 %
 • Termin składania ofert *:

  28.04.2023 r. do godziny 23:59

Czytany 264 razy
Osoba publikująca :  Sylwester Krych
Data publikacji:  06.04.2023 - 12:44
Osoba modyfikująca: Sylwester Krych
Ostatnio zmieniany: 05.05.2023 - 10:16