Pomoc publiczna w perspektywie 2021-2027

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPP.IV.2403.124.2023.MMK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  czerwiec/lipiec 2023

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  online

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:
  • Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:
  • Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
  • Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
  • Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
  • Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
  • Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y
   uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Jakość 15%

  Doświadczenie trenera 35%

 • Termin składania ofert *:

  19 maja 2023 do godz. 10:00

Czytany 262 razy
Osoba publikująca :  Marta Mendrzak-Kazuń
Data publikacji:  28.04.2023 - 11:14
Osoba modyfikująca: Marta Mendrzak-Kazuń
Ostatnio zmieniany: 24.05.2023 - 09:51