Organizacja i przeprowadzenie cyklu pięciodniowych warsztatów pn. "KODO Łódzkie 2023" dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego (AS/ASV/6/2023)

Oferty należy składać wyłącznie poprzez aplikację dostępną stronie

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASV/6/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 14 dni od daty zrealizowania przedmiotu zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Miejsce do przeprowadzenia warsztatów zapewni Wykonawca na terenie miasta Łodzi

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu nr 2

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wymagane dokumenty znajdują się w załączeniu nr 2

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Doświadczenie - 40%

 • Termin składania ofert *:

  Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2023 r. o godz. 10:00

Czytany 199 razy
Osoba publikująca :  Marta Pietek
Data publikacji:  04.05.2023 - 14:33
Osoba modyfikująca: Joanna Pluta
Ostatnio zmieniany: 29.05.2023 - 13:59