Usługa aranżacji przestrzeni hotelowej zamkniętej, obrazującej krajobraz kwiatowego ogrodu na potrzeby promocji turystyki oraz projektu pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” podczas XVI Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2023, które odbęd

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: 1/KTII/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

   

  - Zaprojektowanie, wykonanie i montaż aranżacji roślinno - kwiatowej w przestrzeni hotelowej następującymi elementami roślinnymi:

  • łąka kwiatowa podwieszana na suficie wielkości ok. 22m x 2m i długości ok. 40 cm, wykonana
   ze sztucznych kwiatów tylko polskich gatunków (np. maki, słoneczniki, chabry)
  • 14 podłużnych donic (długość ok. 45 cm) z wysokimi, ozdobnymi trawami (rośliny naturalne)
  • wystrój kwiatowy metalowej pergoli (dostarczonej przez zamawiającego) w takiej samej konwencji jak łąka na suficie

  - Wykonanie tablicy z logo projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” z zaczepami umożliwiającymi montaż.

  - Demontaż oraz uprzątnięcie dekoracji.

 • Termin wykonania zamówienia *:

  11 czerwca 2023 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Hotel na terenie Łodzi wskazany przez Zamawiającego.

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

   

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
  w sposób należyty wykonali (zakończyli) lub współwykonali co najmniej jedną usługę aranżacji przestrzeni.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:
  •      Wypełniony formularz ofertowy.
  •      Szczegółowy opis proponowanej aranżacji
  •      Oświadczenie o sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne.
  •      Wykaz prac spełniających podany warunek.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  30% atrakcyjność oferty

   

  Ocena ofert w ramach niniejszego kryterium dokonana będzie według następującego schematu:

  - ogólny opis i atrakcyjność aranżacji  – od 0 do 10 pkt.

  - szczegółowy opis poszczególnych elementów aranżacji – od 0 do 10 pkt.

  - zastosowane rozwiązania montażowe – od 0 do 10 pkt.

 • Termin składania ofert *:

  do 31 maja 2023 roku do godziny 10:00

Pobierz załącznik:

Czytany 198 razy
Osoba publikująca :  Idalia Manios
Data publikacji:  10.05.2023 - 09:26
Osoba modyfikująca: Idalia Manios
Ostatnio zmieniany: 31.05.2023 - 14:57