Usługa kompleksowej organizacji imprezy pn. „Europejski Zjazd Rycerski”

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PMI.0631.31.2023.AM
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *:

  18.06.2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Lokalizacja na terenie województwa łódzkiego w miejscowości TUM koło Łęczycy

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączniku nr 2

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:

  1) scan podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 5 do zapytania ofertowego (Oświadczenie Wykonawcy),

  2) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w zapytaniu oraz dotyczących kryteriów oceny ofert (wykaz sporządza Wykonawca)

  3) Dowodów określających, czy usługi przedstawione w wykazie usług zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,

   

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Cena - 60%

  Jakość - 40%

  Kryteria oceny ofert określone szczegółowo znajdują się w załączniku nr 3

 • Termin składania ofert *:

  22.05.2023r. godz. 10:00

Czytany 348 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  11.05.2023 - 13:04
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 31.05.2023 - 09:41