Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie konstrukcji antenowych (masztów) niezbędnej do wykonania rozbudowy sieci pilotażowej utworzonej w ramach projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" (CF/CFI/002/2015)

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: CF/CFI/002/2015
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  • Termin wykonania zamówienia *: Termin wykonania zamówienia 13.02.2015 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 18.02.2015 r.
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Miejsce wykonania znajduje się w załączeniu
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
  • Termin składania ofert *: Termin składania ofert 21.01.2015 r. godz 10.00

Pobierz załącznik:

Czytany 1540 razy
Osoba publikująca :  Barbara Sludkowska
Data publikacji:  13.01.2015 - 14:27
Osoba modyfikująca: Barbara Sludkowska
Ostatnio zmieniany: 21.01.2015 - 12:46