Modyfikacja strony internetowej www.investin.lodzkie.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: PRZ/PRZII/001/2015
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
  • Termin wykonania zamówienia *: 10 tygodni od momentu podpisania umowy.
  • Miejsce wykonania zamówienia *: www.investin.lodzkie.pl
  • Warunki udziału w zapytaniu: brak
  • Wymagane oświadczenie i dokumenty: brak
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: %100
  • Kryteria oceny ofert: inne: brak
  • Termin składania ofert *: 19.01.2015 do godziny 12.00
Czytany 815 razy
Osoba publikująca :  Joanna Pastuszko
Data publikacji:  14.01.2015 - 12:02
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 21.07.2015 - 14:00