Zakup artykułów spozywczych w tym cytryn, wody oraz soków

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania "załącznika nr 1", który należy dołączyć do oferty.
Szczegółowe informacje na temat zapytania ofertowego znajdują się w "projekcie umowy" oraz w "załączniku nr 1".

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: ORVI/1/2015
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w "załączeniu nr 1".
  • Termin wykonania zamówienia *: Od dnia podpisania umowy do 01.03.2016 r.
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź.
  • Warunki udziału w zapytaniu: Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków "projektu umowy" załączonego do zapytania.
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
  • Termin składania ofert *: 26.01.2015 r., godz. 09.00

Pobierz załącznik:

Czytany 2464 razy
Osoba publikująca :  Przemysław Smusz
Data publikacji:  19.01.2015 - 11:18
Osoba modyfikująca: Przemysław Smusz
Ostatnio zmieniany: 29.01.2015 - 10:23