Publikacja wkładek tematycznych w dzienniku o zasięgu regionalnym lub dodatku regionalnym dziennika o zasięgu krajowym na potrzeby projektu „TU JEST KINO!” – promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim, realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: KE/KEV/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *: do dnia 15 maja 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia *: Wkładki tematyczne opublikowane zostaną w dzienniku o zasięgu regionalnym lub dodatku regionalnym dziennika o zasięgu krajowym wyłącznie w miastach: Bełchatów, Radomsko, Łowicz, Skierniewice, Wieluń i Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu: Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko i wyłącznie poprzez platformę webową. Minimalne warunki dla publikatora, tytułu prasowego, w którym opublikowane zostaną wkładki tematyczne znajdują się w załączeniu w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty: 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu);
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór w załączeniu).
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne: nie dotyczy
 • Termin składania ofert *: do dnia 6 lutego 2015 r. do godz. 9.00

Pobierz załącznik:

Czytany 522 razy
Osoba publikująca :  Barbara Fronczkowska
Data publikacji:  28.01.2015 - 13:16
Osoba modyfikująca: Barbara Fronczkowska
Ostatnio zmieniany: 06.02.2015 - 16:10