Usługa noclegu w Kielcach

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: FRII.433.11.2015.AR
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  • Termin wykonania zamówienia *: 25-26 kwietnia 2015 r.
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Kielce
  • Warunki udziału w zapytaniu: Oferty należy składać wyłącznie poprzez aplikację webową
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100 %
  • Termin składania ofert *: 31.03.2015 r., godz. 9.00
Czytany 990 razy
Osoba publikująca :  Małgorzata Bilska
Data publikacji:  30.03.2015 - 11:24
Osoba modyfikująca: Małgorzata Bilska
Ostatnio zmieniany: 02.04.2015 - 09:43