Sukcesywne wykonywanie pieczątek imiennych, nagłówkowych, pomocniczych.

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: ORVI/11/2015
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Projekt Umowy, Wstępne warunki Umowy, Załacznik nr 1).
  • Termin wykonania zamówienia *: 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy lub do wyczerpania kwoty.
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego "Załącznika nr 1".
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
  • Termin składania ofert *: 15.04.2015 r., godz. 10.00

Pobierz załącznik:

Czytany 1740 razy
Osoba publikująca :  Przemysław Smusz
Data publikacji:  10.04.2015 - 10:08
Osoba modyfikująca: Przemysław Smusz
Ostatnio zmieniany: 16.04.2015 - 08:46