Dostawa kart sim z usługami transmisji danych GSM/UMTS (CF/CFII/004/2015)

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: CF/CFII/004/2015
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  • Termin wykonania zamówienia *: Okres umowy 12 miesięcy.

    Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usług fakturę. Termin płatności faktur do 14 dni od dnia ich dostarczenia.
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
  • Termin składania ofert *: Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2015 r. o godz. 1200.

Pobierz załącznik:

Czytany 1526 razy
Osoba publikująca :  Barbara Sludkowska
Data publikacji:  10.04.2015 - 12:57
Osoba modyfikująca: Barbara Sludkowska
Ostatnio zmieniany: 21.04.2015 - 14:46