Wykonanie usługi przeprowadzki

W sprawie zapytania ofertowego proszę się kontakować z p. Danielem Wilińskim tel. 42 663 - 34 - 28.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ORVI/12/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Opis przedmiotu zamówienia)
 • Termin wykonania zamówienia *: Orientacyjnie począwszy od 04.05.2015 do 15.07.2015 r. (z podziałem na etapy)
 • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego "Załącznika nr 1 Formularz Ofertowy)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *: 20.04.2015 r., godz. 9.00  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
Czytany 1060 razy
Osoba publikująca :  Przemysław Smusz
Data publikacji:  13.04.2015 - 15:11
Osoba modyfikująca: Przemysław Smusz
Ostatnio zmieniany: 22.04.2015 - 12:51