Realizacja kontroli lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.8044.2.1.2015
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (pkt I )
  • Termin wykonania zamówienia *: Od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2015 roku.
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Teren Województwa Łódzkiego
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu (pkt IV)
  • Wymagane oświadczenie i dokumenty: W załączeniu (pkt V)
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
  • Kryteria oceny ofert: inne: Kryterium oceny ofert jest cena brutto za jednostkową kontrolęlekarza medycyny wpisanego do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
  • Termin składania ofert *: Od dnia 10.07.2015 roku do dnia 15.07.2015 roku (do godziny 15:00)

Pobierz załącznik:

Czytany 709 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  10.07.2015 - 15:00