Realizacja kontroli lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.8044.2.1.2016
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  • Termin wykonania zamówienia *: Od dnia zawarcia umowy do dnia 16 grudnia 2016 roku.
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Województwo Łódzkie
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
  • Wymagane oświadczenie i dokumenty: Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
  • Kryteria oceny ofert: inne: brak
  • Termin składania ofert *: Do dnia 29.04.2016 roku

Pobierz załącznik:

Czytany 1203 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  25.04.2016 - 11:37