Analiza dotycząca różnych podejść do zielonych zamówień publicznych

Analiza dotycząca różnych podejść do zielonych zamówień publicznych, mająca być punktem wyjścia do metodologii, która ma być zastosowana podczas warsztatów w ramach projektu międzynarodowego pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” (Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego) – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PRI.052.2.41.2017.AJ
 • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *: 15.06.2017
 • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty: Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 50% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne: 50% Doświadczenie
 • Termin składania ofert *: 28.04.2017 r. godz. 16:00
Czytany 898 razy
Osoba publikująca :  Nina Krajewska
Data publikacji:  11.04.2017 - 09:05
Osoba modyfikująca: Nina Krajewska
Ostatnio zmieniany: 13.06.2017 - 08:52