Zapytanie ofertowe: Organizacja wizyty studyjnej w dniach 14-15 marca 2018 r. w Łodzi

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: RBI.0441.5.2018
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  • Termin wykonania zamówienia *: 14-15 marca 2018 r.
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 50 %
  • Kryteria oceny ofert: inne: 50 % Doświadczenie
  • Termin składania ofert *: 21.02.2018 r. godz. 16.00
Czytany 602 razy
Osoba publikująca :  Anna Blumenfeld-Wrońska
Data publikacji:  14.02.2018 - 12:09
Osoba modyfikująca: Monika Zielińska
Ostatnio zmieniany: 26.02.2018 - 14:29