Pełnienie funkcji Mentora ds. marketingu produktu oraz growth hackingu w ramach przestrzeni SkyHub, będącej elementem projektu „Lodzkie4business” współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: PRZVI.433.1.20.2017.AK
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
  • Termin wykonania zamówienia *: Od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2019 r.
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.
  • Wymagane oświadczenie i dokumenty: Formularz ofertowy, Wykaz osób
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 80 %
  • Kryteria oceny ofert: inne: 20% - Łączna dodatkowa ilość godzin aktywności w ramach projektu
  • Termin składania ofert *: Do dnia 1 października 2018 r. do godz.: 16:00

Pobierz załącznik:

Czytany 257 razy
Osoba publikująca :  Anna Kowalewska
Data publikacji:  24.09.2018 - 11:47
Osoba modyfikująca: Anna Kowalewska
Ostatnio zmieniany: 03.10.2018 - 11:35
//todo move to script