Wykonanie zadania pn.: „Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę” na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.087.27.2018.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *: Od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia *: Szczegóły znajdują się w załączeniu
 • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty: 1.    Wykonawca:
  ·         kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  ·         pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  ·         oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  ·         podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
  2.    Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:
  ·         kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczonaza zgodność z oryginałem),
  ·         pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówieniaw zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  ·         oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  ·         podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *: Do 20.12.2018 roku do godz. 16.00
Czytany 299 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Kwiatkowska
Data publikacji:  13.12.2018 - 09:07
Osoba modyfikująca: Sylwia Kwiatkowska
Ostatnio zmieniany: 21.12.2018 - 14:07