Pełnienie funkcji Mentora ds. PR i komunikacji z dziennikarzami w ramach przestrzeni SkyHub, będącej elementem projektu „Lodzkie4business” współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: PRZVI.433.1.24.2017.AK
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  • Termin wykonania zamówienia *: Od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2019 r.
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
  • Wymagane oświadczenie i dokumenty: Formularz ofertowy, wykaz osób
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 80%
  • Kryteria oceny ofert: inne: 20% - Łączna dodatkowa ilość godzin aktywności w ramach projektu
  • Termin składania ofert *: 27.12.2018 do godz. 16:00

Pobierz załącznik:

Czytany 213 razy
Osoba publikująca :  Anna Kowalewska
Data publikacji:  19.12.2018 - 21:17
Osoba modyfikująca: Anna Kowalewska
Ostatnio zmieniany: 02.01.2019 - 09:37
//todo move to script