wykonanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu dla oznakowania niebieskiego szlaku rowerowego "Nad Pilicę"

UWAGA: W wymaganych dokumentach od Wykonawcy dodano formularz do uzupełnienia w przypadku osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ST/11/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  6 grudnia 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  województwo łódzkie - miejsca wykonania zamówienia znajdują się w załączeniu.

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Wykonawca składając ofertę, winien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 3 usługi wykonania projektów stałej zmiany organizacji ruchu o  łącznej wartości min. 25 000,00 zł brutto, a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (wykaz prac wraz z kwotami spełniających podany warunek oraz referencje).  

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  1) Wypełniony formularz ofertowy.

  2) Oświadczenie o sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne.

  3) Wykaz prac wraz z kwotami spełniających podany wyżej warunek oraz referencje, rekomendacje lub inne dokumenty poświadczające doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  11 lipca 2019 r. godz. 12:00

Pobierz załącznik:

Czytany 353 razy
Osoba publikująca :  Idalia Manios
Data publikacji:  01.07.2019 - 12:55
Osoba modyfikująca: Idalia Manios
Ostatnio zmieniany: 16.07.2019 - 14:51