wykonanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu dla oznakowania niebieskiego szlaku rowerowego "Nad Pilicę" - etap 2

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ST/12/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  do 6 grudnia 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Wykonawca składając ofertę, winien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 3 usługi wykonania projektów stałej i/lub tymczasowej zmiany organizacji ruchu o łącznej wartości min. 20 000,00 zł brutto, a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (wykaz prac wraz z kwotami spełniających podany warunek oraz referencje).

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  - wypełniony formularz ofertowy;

  - oświadczenie o sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne;

  - wykaz prac wraz z kwotami spełniającymi podany warunek oraz referencje, rekomendacje lub inne dokumenty poświadczające doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  31 lipca 2019 r.

Pobierz załącznik:

Czytany 275 razy
Osoba publikująca :  Idalia Manios
Data publikacji:  23.07.2019 - 16:33
Osoba modyfikująca: Idalia Manios
Ostatnio zmieniany: 12.08.2019 - 13:02