Badanie rocznego sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2019 i rok 2020 wraz z dostarczeniem pisemnego sprawozdania z badania (odrębnie dla roku 2019 i roku 2020) (FMIV.3034.36.2019)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: FMIV.3034.36.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Do dnia 15 maja 2020 roku (dotyczy Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2019 rok).

  Do dnia 14 maja 2021 roku (dotyczy Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2020 rok).

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 (wzory w załączeniu)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  14.08.2019r. do godz. 10:00

Czytany 440 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  31.07.2019 - 11:56
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 23.08.2019 - 12:55