usługa transportowa w ramach projektu ,,BioGov – Celebrating Biodiversity Governance” realizowanego w ramach programu Interreg Europa w dniu 25 września 2019 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ST/13/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  25 września 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  przejazd na trasie: Łódź- Jeżów-Łódź (wyjazd 9:00 Łódź, ul. Piłsudskiego 22, powrót ok. 15:00 Łódź, ul. Piłsudskiego 22).

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:
  1. wypełniony formularz ofertowy;
  2.  wykaz wykonanych usług z podaniem liczby osób wydarzenia, zakresu usług, dat wykonania oraz kosztu usługi;

  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w formie pdf dokumenty wymienione w punkcie 2.  Oferty złożone bez załączników nie będą rozpatrywane.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  29 września 2019 r. godz. 11:00

Pobierz załącznik:

Czytany 229 razy
Osoba publikująca :  Idalia Manios
Data publikacji:  19.08.2019 - 10:22
Osoba modyfikująca: Idalia Manios
Ostatnio zmieniany: 03.09.2019 - 09:11