Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienie usług prawnych w ramach projektu „Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE” ARRIVAL REGIONS (Interreg Europa Środkowa)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PMIV.0441.12.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  październik 2020 r. - czerwiec 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo łódzkie.

  W uzasadnionych przypadkach i na podstawie oddzielnego pisemnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będzie możliwe wykonanie części zamówienia zdalnie przy wykorzystaniu środków technicznych Wykonawcy.

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia - 40%

 • Termin składania ofert *:

  30 czerwca 2020 r., godzina 16.00

Czytany 124 razy
Osoba publikująca :  Michał Mikina
Data publikacji:  09.06.2020 - 12:55
Osoba modyfikująca: Michał Mikina
Ostatnio zmieniany: 08.07.2020 - 11:08