Zapytania ofertowe - nieaktywne (1567)

30-04-2015 13:04
Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.W sprawie zapytania ofertowego proszę się kontaktować z p. Danielem Wilińskim nr tel. 42 663 - 34 - 28

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/17/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy)
 • Termin wykonania zamówienia * I etap - 25.05.2015 r. - 29.05.2015 r.
  II etap - 01.06.2015 r. - 12.06.2015 r.
  III etap - 15.06.2015 r. - 19.06.2015 r.
  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przewidzianych terminów usługi przewozu dokumentów z uwagi na niezbędny czas potrzebny na renowację pomieszczeń w nowej lokalizacji lub z innych przyczyn techniczno-organizacyjnych.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego "Formularza ofertowego"
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 07.05.2015 r., godz. 10.00
30-04-2015 11:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.433.1.5.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu: Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Termin wykonania zamówienia * 26-27 czerwca 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie - spotkanie powinno zostać zorganizowane poza Łodzią w odległości nie bliższej niż 20 km
  od centrum Łodzi i nie dalszej niż 35 km od centrum Łodzi jadąc najkrótszą trasą
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu: Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 4 maja 2015 r. godz. 12:00
30-04-2015 08:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/007/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Akumulator litowo-polimerowy o parametrach: - szt. 300
  ·         Pojemność:  720mAh
  ·         Napięcie znamionowe:  3.7V
  ·         PCM - moduł zabezpieczający przed:
  • Nadmiernym rozładowaniem (poniżej 3,0V lub odpowiednio według producenta ogniwa)
  • Przeładowaniem (powyżej 4,2V lub odpowiednio według producenta ogniwa)
  • Zwarciem. Warunkiem ponownego włączenia: przerwanie obciążenia
  • Nadmiernym poborem prądu powyżej 1C (lub odpowiednio według producenta ogniwa)
  • Warunkiem ponownego włączenia: przerwanie obciążenia
  • Czasy reakcji zabezpieczenia oraz napięcia progowe odpowiednie dla rodzaju ogniwa
  ·         Wymiary (ogniwo + moduł PCM)
  • Długość: 45 mm
  • Szerokość: 34 mm
  • Grubość: 5 mm
  • Efektywna długość przewodów (poza obrysem obudowy) : 40 mm
  ·         Pocynowane końcówki na długości 1,5 mm
  ·         Prąd ładowania: 1C
  ·         Oryginalny symbol ogniwa używanego:  PL483446
 • Termin wykonania zamówienia * Czas dostawy do 4 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia.
  Termin płatności faktur do 14 dni od dnia dostarczenia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 07.05.2015 r. o godz. 1200.
29-04-2015 16:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.0450.1.2015.KGr
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *

  28-29 września 2015r.
   

 • Miejsce wykonania zamówienia * Miasto Łódź (centrum miasta – obszar określony w uchwale Nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej w Łodzi)
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 7 maja 2015r. do godz. 12.00
29-04-2015 16:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.0450.1.2015.KGr
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 28-29 września 2015r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miasto Łódź (centrum miasta – obszar określony w uchwale Nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej w Łodzi)
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  cena brutto - 100%

 • Termin składania ofert * 7 maja 2015r. do godz. 12.00
29-04-2015 14:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.434.1.3.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 8-13 czerwca 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie 
 • Warunki udziału w zapytaniu Wykonawca musi posiadać techniczne możliwości przygotowania materiału dziennikarskiego i jego emisji na antenie o zasięgu regionalnym oraz zespół pracowników z kwalifikacjami umożliwiającymi wykonanie zamówienia.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 6 maja 2015 r., godzina 12:00
29-04-2015 11:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.45.26.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Maj – 15 grudzień 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Określona w Opisie przedmiotu zamówienia.
 • Warunki udziału w zapytaniu O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
  - prowadzą działalność w zakresie usług transportowych,
  - posiadają ważne ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej 15.000,00 zł na transportowane w ramach usługi przedmioty
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Skan dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działalności w zakresie usług transportowych oraz posiadających ubezpieczenie OC na kwotę co najmniej 15.000,00 zł na transportowane w ramach usługi przedmioty.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * Określone w Formularzu ofertowym
 • Kryteria oceny ofert: inne Określone w Formularzu ofertowym
 • Termin składania ofert * 30.04.2015 r., godz. 12.00
27-04-2015 14:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IF.5.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od dnia zawarcia umowy do dnia 18.12.2015 r., szczegółowe terminy zawiera Załącznik Nr 2a i 2b do Opisu przedmiotu zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zleceniobiorca winien posiadać uprawnienia do wystawiania świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne
  ·  cena ogółem za świadczenie usług eksperckich, tj. za przeprowadzenie oceny stanu technicznego wszystkich pojazdów kolejowych wymienionych w Załączniku Nr 2a i 2b do Opisu przedmiotu zamówienia
 • Termin składania ofert * do dnia 07.05.2015 r., do godz.14:00
  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
27-04-2015 12:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZI/03/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 22.07.2016 r. godz. 12:00
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, al. Piłsudskiego 8 pokój 551
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty KRS
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne 20% - Jakość
  30% - Staż
 • Termin składania ofert * 22.07.2015 r. godz. 16:00
24-04-2015 14:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/006/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Akumulator litowo-polimerowy o parametrach: - szt. 300
  ·         Pojemność:  720mAh
  ·         Napięcie znamionowe:  3.7V
  ·         PCM - moduł zabezpieczający przed:
  •  Nadmiernym rozładowaniem (poniżej 3,0V lub odpowiednio według producenta ogniwa)
  • Przeładowaniem (powyżej 4,2V lub odpowiednio według producenta ogniwa)
  • Zwarciem. Warunkiem ponownego włączenia: przerwanie obciążenia
  • Nadmiernym poborem prądu powyżej 1C (lub odpowiednio według producenta ogniwa)
  • Warunkiem ponownego włączenia: przerwanie obciążenia
  • Czasy reakcji zabezpieczenia oraz napięcia progowe odpowiednie dla rodzaju ogniwa
  ·         Wymiary (ogniwo + moduł PCM)
  • Długość: 45 mm
  • Szerokość: 34 mm
  • Grubość: 5 mm
  • Efektywna długość przewodów (poza obrysem obudowy) : 40 mm
  ·         Pocynowane końcówki na długości 1,5 mm
  ·         Prąd ładowania: 1C
  ·         Oryginalny symbol ogniwa używanego:  PL483446
 • Termin wykonania zamówienia * Czas dostawy do 4 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia.

  Termin płatności faktur do 14 dni od dnia dostarczenia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2015 r. o godz. 1200.