Zapytania Ofertowe (1135)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej ogłasza zapytanie ofertowe na swiadczenie usług związanych z organizacją wizyt studyjnych i wydarzeń promocyjnych za granicą.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.13.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * Styczeń - grudzień 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zgodnie z załącznikiem.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z załącznikiem.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne __
 • Termin składania ofert * 19.12.2018 godz 11:30
Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarskich z częściowym wyżywieniem w związku z zaplanowanymi wizytami gości zagranicznych.

Składanie ofert do 18.12.2018 do godz 14:30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.14.1.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 02.01.2019 - 30.04.2019
 • Miejsce wykonania zamówienia * M.P. Łódź, zgodnie z informacjami w załączniku
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z informacją w załączniku
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne __
 • Termin składania ofert * 18.12.2018 godz. 14:30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZVI.433.1.24.2017.AK
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Formularz ofertowy, wykaz osób.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne 20% - Łączna dodatkowa ilość godzin aktywności w ramach projektu
 • Termin składania ofert * 18 grudnia 2018 r. do godz. 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.25.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Załącznik 1a i 1b)
 • Termin wykonania zamówienia * Do 28 grudnia 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu -
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * Do 12 grudnia 2018 r. godz. 15.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RŚVII.434.9.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 7 dni od dnia podpisania pisemnego Zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2018 roku o godz. 15.00
Strona 1 z 227

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji