Zapytania Ofertowe (1248)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.31.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  21 dni od daty odbioru budek

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Informacja w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  brak

 • Termin składania ofert *

  2 lipca godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.31.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  21 dni od daty odbioru budek

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Informacja w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  brak

 • Termin składania ofert *

  2 lipca godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/006/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 1 lipca 2019 r., o godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RŚII.7120.1.761.2018.AW
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym Zapytaniu Ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  7 dni od dnia podpisania zamówienia przez Wykonawcę

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska (działka nr 601 w obrębie 34), przy skrzyżowaniu z ul. Robotniczą

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączonym Zapytaniu Ofertowym

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenie znajduje się w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2019 r. o godzinie 12.00

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE:

 1. przygotowanie pisemnej ekspertyzy w zakresie oceny prawidłowości wyjaśnień Beneficjenta dotyczących dostawy, montażu i uruchomienia mikrobiogazowni rolniczej, która ma obejmować analizę i ocenę wykonanych dostaw i usług;
 2. przygotowanie pisemnej ekspertyzy dotyczącej wyceny aktualnej na czas wykonania usług polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu mikrobiogazowni rolniczej, z zastosowaniem technologii opierającej się na produkcji energii z biogazu przy wykorzystaniu wyłącznie gnojowicy.

W dniu 24.06.2019 r. zmieniono treść załącznika Zapytanie ofertowe - na Korekta zapytania ofertowego, ze względu na omyłkę we wskazanym terminie składania ofert. Prawidłowym terminem składania ofert jest dzień 02.07.2019 r. (godz. 24.00).

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RPVIII.433.3.4.2019.MM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku "Zapytanie ofertowe"

 • Termin wykonania zamówienia *

  Realizacja zamówienia w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wykonawcy dokumentów niezbędnych do sporządzenia ekspertyzy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  oględziny: Województwo łódzkie, miejscowość Łaznowska Wola, Sulmów, Strachanów, Michałów, Kolonia Łaznów,

  miejsce dostarczenia dzieła: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. RPO, ul. Traugutta 21/23, 90-106 Łódź, pokój 1004

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału znajdują się w Załączniku "Zapytanie ofertowe"

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w Załączniku "Zapytanie ofertowe"

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  02.07.2019 r.  godz. 24:00

Strona 1 z 250

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji