Zapytania Ofertowe (722)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.45.2017.JP
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 1.    Etap I:
           do 15 dni od dnia podpisania umowy - przygotowanie I warsztatu;
  2.    Etap II:
           1 dzień po zakończeniu etapu I– przeprowadzenie I warsztatu;
  3.    Etap III:
           do 15 dni od dnia zakończenia etapu II – przygotowanie projektu agendy badawczej;
  4.    Etap IV:
           do 5 dni od dnia zakończenia etapu III – konsultacje agendy oraz przygotowanie II warsztatu;
  5.    Etap V:
           do 6 dni od dnia zakończenia etapu III– przeprowadzenie II warsztatu;
  6.    Etap VI:
           do 5 dni od dnia zakończenia etapu V– przygotowanie ostatecznej wersji agendy badawczej;
  7.    Etap VII:
           W terminie 2 tygodni od przyjęcia ostatecznej wersji agendy badawczej Zamawiający przesyła agendę do NCBiR;
  8.    Etap VIII:
           7-10 dni od dnia przesłania Wykonawcy uwag NCBiR – uzupełnienie dokumentu  o naniesione uwagi, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Warsztaty odbędą się na terenie Łodzi, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane doświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %60
 • Kryteria oceny ofert: inne Czas trwania prac nad poszczególnymi etapami 40%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa 28 sierpnia o godzinie 12:00
Przedmiotem zapytania ofertowego jest organizacja spotkania Partnerów projektu pn. „RESearch centers of Excellence in the Textile sector” – RESET, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA w dniach 17-18 października 2017 r. polegająca na zapewnieniu miejsca spotkania, wyżywienia, transportu oraz materiałów promocyjno-informacyjnych.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRI.052.1.26.2017.MU
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 17-18.10.2017
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena
 • Termin składania ofert * 25.08.2017 r. godz. 13:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.433.1.1.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Usługa organizacji spotkań eksperckich w ramach Konwentu Marszałków 2017. Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

 • Termin wykonania zamówienia * 4-5 września 2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Uniejów, Województwo Łódzkie.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.


 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 20 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  1. Zapewnienie dodatkowej atrakcji dla uczestników spotkań w dniu 4 września 2017 r. o charakterze regionalnym – 60%

  2. Wyposażenie busa – 20%

 • Termin składania ofert * 21.08.2017 r., godz. 12:00
  1. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji. Oferty złożone w inny sposób i/lub po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/17/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 29-30.09.2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie (opis miejsca wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu)
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 24.08.2017 r. godz. 14:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PR.IX.45.44.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Wykonawca wykona nadruki na folii na okna i tabliczki o gwarantowanej trwałości nadruku minimum 2 lata, oraz dokona ich montażu w siedzibach Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich wskazanych przez Zamawiającego.  Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1.

 • Termin wykonania zamówienia * III/IV kwartał 2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu

  O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy prowadzą działalność wykonywania usług reklamowych i/lub usług drukowania wielkoformatowego.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Złożenie oferty na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków wskazanych w Zapytaniu na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne Termin wykonania usługi (liczba dni roboczych od daty pisemnej akceptacji próbek) = 40%
 • Termin składania ofert * 28.08.2017 r., godz. 10:00
  1. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji. Oferty złożone w inny sposób i/lub po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Strona 1 z 145
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji