Zapytania Ofertowe (541)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Uwaga! Wyjaśnienia do OPZ. z dnia 17.01.2017 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.064.1.2017.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 1.       Projekt graficzny wykonany zostanie w terminie 14 dni od daty przekazania materiałów, które zostaną przekazane wykonawcy nie później niż do dnia 14 lutego 2017 r.
  2.       Nadzór nad procesem druku - po wykonaniu projektu graficznego ( nie później niż do 30 marca 2017)
 • Miejsce wykonania zamówienia * Nie dotyczy
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Portfolio oraz wstępna koncepcja projektu graficznego. Szczegóły w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30%  - propozycja wstępnej koncepcji projektu graficznego.
 • Termin składania ofert * 24.01.2017 r. godz. 9:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/001/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 23.02.2017r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamwiającego w terminie do dnia 23.02.2017r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2017 r., o godz. 12:00.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Tomasz Łuć tel. 42 663 - 33 - 78

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVIII/4/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 09.01.2017 r., godz. 11.00
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Tomasz Łuć tel. 42 663 - 33 - 78

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVIII/3/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 09.01.2017 r., godz. 11.00
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Tomasz Łuć tel. 42 663 - 33 - 78

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVIII/2/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 09.01.2017 r., godz. 11.00
Strona 1 z 109
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji