Menu Kontekstowe - Zapytania ofertowe

Regulamin Zapytań Ofertowych

Instrukcja obsługi BIP

Zapytania Ofertowe (1323)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.13.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Do 20 dni od daty podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * Cena - 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie posiadane przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia - 40%

 • Termin składania ofert *

  Do 13.11.2019r. do godz. 10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.10.11.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  21.11.2019 - 31.10.2020

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź, Pilzno (Rep. Czeska)

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie - 40%

 • Termin składania ofert *

  28.10.2019

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby zamawiającego na koszt Wykonawczy. Zamawiający wymaga aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane zamawiającego : Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %100
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu: 12.11.2019 r o godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 13 grudnia 2019 roku.

  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa łódzkiego, Departamentu Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %100
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upływa w dni:

  09.11.2019 r. o godz. 10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.248.2019.MK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  listopad / I połowa grudnia 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  30% - doświadczenie trenera

  20% - jakość szkolenia

 • Termin składania ofert *

  12.11.2019 r., godz. 12.00

Strona 1 z 265

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji