Zapytania Ofertowe (571)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Przedmiotem Umowy jest zakup kartek okolicznościowych wraz z ozdobną kopertą oraz ich dostarczenie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1208., w ilości:

Zadanie 1– kartki wielkanocne wraz z kopertami – 2.940 szt.
Termin realizacji nie później niż do dnia 20.03.2017r.

Zadanie 2– kartki bożonarodzeniowe wraz z kopertami – 2.940 szt.
Termin realizacji nie później niż do dnia 31.10.2017r.

Do każdego Zadania 8 różnych wzorów życzeń.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.2.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zadanie 1– kartki wielkanocne wraz z kopertami – Termin realizacji nie później niż do dnia 20.03.2017r.
  Zadanie 2– kartki bożonarodzeniowe wraz z kopertami – Termin realizacji nie później niż do dnia 31.10.2017r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty W załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne Walory estetyczne 60%
 • Termin składania ofert * 28 lutego 2017 r., godz. 15:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/001.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych. Zamówienie zostanie dostarczone na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90- 051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2017r., o godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.3.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * marzec – 20 grudnia 2017 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie  w trakcie obowiązywania umowy do siedziby Zamawiającego
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 % cena
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 1 marca 2017 godz. 13.00
Przedmiot umowy polega na zorganizowaniu i obsłudze seminarium w Łodzi pn. „LEVEL UP – BON złap. Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – Baza Usług Rozwojowych” w dniu 17.03.2017 r. w Łodzi i został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).
Wykonawca musi:
 • zapewnić miejsce, w którym odbędzie się seminarium wraz z odpowiednim wyposażeniem technicznym do obsługi wydarzenia,
 • zapewnić usługę cateringową,
 • zapewnić atrakcję edukacyjną dla uczestników seminarium,
 • sporządzić dokumentację – fotograficzną oraz zapis filmowy z wydarzenia,
 • zapewnić materiały promocyjne i raport po zakończeniu seminarium.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.434.2.5.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 17 marca 2017 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 20%
 • Kryteria oceny ofert: inne
  • Edukacyjna atrakcja dla uczestników seminarium - 40%
  • Lokalizacja seminarium - 40%
 • Termin składania ofert * 28.02.2017 r. godz. 10 :00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/001/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 2 marca 2017 roku. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 10 marca 2017 roku.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2017r., o godz. 12.00.
Strona 1 z 115
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji