Zapytania Ofertowe (617)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

UWAGA!
ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 25 MAJA 2017

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/004/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w dniu 24.05.2017r.  25.05.2017r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2017r., o godz. 10.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZII.9061.19.2017.MS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Znajduje się w załączeniu
 • Miejsce wykonania zamówienia * Znajduje się w załączeniu
 • Warunki udziału w zapytaniu Znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 28.04.2017 r., godz. 16.00
Uwaga !!! Wyjaśnienia z dn. 19.04.2017 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0631.8.1.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Harmonogram znajduje się w załączeniu
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 24 kwietnia 2017 r. godz. 9:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RŚI.0631.4.2.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Do dnia 1 sierpnia 2017 roku, przechowanie i dostarczenie w dniach 28 - 29 sierpnia  2017 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Wykonanie statuetek - pracownia wykonawcy, dostawa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z pkt VIII Zapytania ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 14 kwietnia 2017 godz. 24.00
Analiza dotycząca różnych podejść do zielonych zamówień publicznych, mająca być punktem wyjścia do metodologii, która ma być zastosowana podczas warsztatów w ramach projektu międzynarodowego pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” (Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego) – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRI.052.2.41.2017.AJ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15.06.2017
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne 50% Doświadczenie
 • Termin składania ofert * 28.04.2017 r. godz. 16:00
Strona 1 z 124
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji