Szkolenie dot. uzyskania uprawnień do pracy na wysokości w projekcie "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna", dostarczenie ŚOI oraz przegląd ŚOI (CF/CFI/001/2015)

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: CF/CFI/001/2015
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  • Termin wykonania zamówienia *: Termin wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Szczegóły znajdują się w załączeniu
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
  • Wymagane oświadczenie i dokumenty: Wymagane oświadczenie i dokumenty znajdują się w załączeniu
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 51%
  • Kryteria oceny ofert: inne: Kryteria oceny znajdują się w załączeniu
  • Termin składania ofert *: 16.01.2015r.,  godz. 10.00
Czytany 986 razy Osoba publikująca :  Barbara Sludkowska
Data publikacji:  08.01.2015 - 12:35
Osoba modyfikująca: Małgorzata Doroz
Ostatnio zmieniany: 23.01.2015 - 15:20

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji