Zapytania Ofertowe (1183)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/001/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2019r., o godz 9.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPIV.2403.43.2019.MK
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Kwiecień 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne Jakość szkolenia 30%
  Doświadczenie trenera 20%
 • Termin składania ofert * 08.03.2019 r., godz. 10.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRI.052.4.1.1.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Wykonanie oraz dostawa 2 szt. roll-up oraz 50 szt. identyfikatorów w ramach projektu pn. „Introducing service innovation into product-based manufacturing companies” – THINGS+, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 22.03.2019
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Formularz Ofertowy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 4 marca 2019, godzina 10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.433.1.2.1.ŁS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie będzie realizowane w terminie 1 kwietnia 2019 r. –  28 lutego 2021 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Centrum miasta Łodzi, kwadrat ulic: Piłsudskiego/Mickiewicza – Kopcińskiego – Narutowicza/Zielona - Kościuszki
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w OPZ
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 4 marca 2019 r., do godz. 16:00
Proszę o podawanie cen brutto w PLN

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVI.2613.2.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do 15.03.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 27.02.2019 r., godz. 23.59

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji