Zapytania Ofertowe (1247)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CFI.433.1.1129.2010.ŁW
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 02.09.2019r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Oświadczenie Wykonawcy znajduje się w załączeniu (Wykonawca podpisuje i składa wraz z ofertą)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  07.06.2019 do godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.31.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  21 dni od daty przekazania budek telefonicznych.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Nie dotyczy

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Informacje o wymaganych dokumentach w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Brak

 • Termin składania ofert *

  4 czerwca 2019 r. godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBIII.0442.9.1.2019.HM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  27-30.10.2019 r. 

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Uniejów

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  31.05.2019 r. g.16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.29.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  8 czerwca 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Centrum  Zarządzania Szlakiem Konnym, ul. Wycieczkowa 86 w Łodzi

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  brak

 • Termin składania ofert *

  29.05.2019 r. godz.12:00

Usługa wynajmu pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji jednodniowego posiedzenia dla członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 17.06.2019 r. w Łodzi

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIV.420.7.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 17.06.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * (Miasto Łódź – posiedzenie ma być zorganizowane w promieniu 4 km od siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tj. al. Piłsudskiego 8 w Łodzi).
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 55%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30 pkt. lokalizacja
  15 pkt. miejsca parkingowe
 • Termin składania ofert * 28.05.2019 r. godz. 12:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji