Zapytania Ofertowe (1191)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ZO.IF.3.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Pożądany termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Teren Województwa Łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty oświadczenia o bezstronności oraz zachowaniu w tajemnicy informacji pozyskanych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 20 marca 2015 r. godzina 16.00
  Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/7/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w "projekcie umowy" oraz "Załączniku nr 1".
 • Termin wykonania zamówienia * 30 dni od dnia podpisania umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony oraz podpisany "Załącznik nr 1".
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 23.03.2015 r., godz. 10.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/6/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w "Projekcie Umowy", 'Załączniku nr 1 i 2"
 • Termin wykonania zamówienia * Dostawy będą realizowane od dnia podpisania umowy przez okres 5 miesięcy lub do wyczerpania wartości zawartej umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony oraz podpisany "Załącznik nr 1"
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 23.03.2015 r., godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/003/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu jedną licencję komercyjną ArcGIS for Desktop Basic pojedyncza 10.2. W ramach zakupionej licencji Zamawiający otrzyma przez okres jednego roku wsparcie, w którego skład wchodzi: otrzymywanie darmowych aktualizacji do najnowszych wersji oprogramowania; pomocy technicznej; informacji o najnowszych produktach.
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2015 r. o godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEII/003/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od 3 do 5 maja 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź – dzielnica Śródmieście
 • Warunki udziału w zapytaniu 1. Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową.
  2. Obiekt hotelowy, w którym będzie świadczona usługa zgodnie z SOPZ zlokalizowany jest w dzielnicy Śródmieście na terenie miasta Łodzi.
  3. Obiekt hotelowy, w którym będzie świadczona usługa ma nadany standard minimum trzygwiazdkowy (***) - zgodnie z Centralnym Wykazem Obiektów Hotelarskich prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Załączniki należy składać wyłącznie przez aplikację webową:
  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (do pobrania w załączeniu)
  2. Wypełniony formularz ofertowy (do pobrania w załączeniu)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * do 17.03.2015 r. do godz. 16.00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji