Zapytania Ofertowe (1247)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.434.2.1.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 27 maja 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Filharmonia Łódzka, ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Co najmniej 3 referencje potwierdzające realizację usług polegających na obsłudze konferencji dla minimum 250 osób.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena
 • Termin składania ofert * 18.05.2015 r. godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/6/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia, umowa wraz z załącznikiem - "Metodologią monitoringu ruchu turystycznego na obszarze Łódzkiego Szlaku Konnego"  znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie 8 czerwca- 15 grudnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową. z dopiskiem "dot. zapytania nr ST/6/2015"
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * do 21 maja 2015 roku, do  godz. 15.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.2.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 4-6 czerwca 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 15 maja 2015 r. godz. 18:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0450.1.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 27-30.06.2015
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łodź, Województwo Łódzkie, Warszawa
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * 18 maja 2015 r., godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.5.3.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 24-28.06.2015
 • Miejsce wykonania zamówienia * M.P. Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 15 maja 2015 r., godz. 12:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji