Zapytania Ofertowe (1151)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZ/PRZII/001/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * 10 tygodni od momentu podpisania umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * www.investin.lodzkie.pl
 • Warunki udziału w zapytaniu brak
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %100
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 19.01.2015 do godziny 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEV/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do dnia 20 kwietnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Wkładki tematyczne opublikowane zostaną w dzienniku o zasięgu regionalnym lub dodatku regionalnym dziennika o zasięgu krajowym w miastach: Bełchatów, Radomsko, Łowicz, Skierniewice, Wieluń i Łódź.
 • Warunki udziału w zapytaniu Minimalne warunki dla publikatora, tytułu prasowego, w którym opublikowane zostaną wkładki tematyczne znajdują się w załączeniu w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu); 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór w załączeniu).
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * do dnia 23 stycznia 2015 r. 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEV/001/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do 20 kwietnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Artykuły sponsorowane opublikowane zostaną w dzienniku o zasięgu regionalnym (województwo łódzkie) lub dodatku regionalnym dziennika o zasięgu krajowym
 • Warunki udziału w zapytaniu Minimalne warunki dla publikatora, tytułu prasowego, w którym zamieszczane będą artykuły sponsorowane znajdują się w załączeniu w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (do pobrania w załączeniu)
  2. Wypełniony formularz ofertowy (do pobrania w załączeniu)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * do dnia 23 stycznia 2015 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin wykonania zamówienia 13.02.2015 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 18.02.2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsce wykonania znajduje się w załączeniu
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert 21.01.2015 r. godz 10.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/001/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Miejsce wykonania zamówienia * Szczegóły znajdują się w załączeniu
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane oświadczenie i dokumenty znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 51%
 • Kryteria oceny ofert: inne Kryteria oceny znajdują się w załączeniu
 • Termin składania ofert * 16.01.2015r.,  godz. 10.00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji