Zapytania Ofertowe (1169)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania "załącznika nr 1", który należy dołączyć do oferty.
Szczegółowe informacje na temat zapytania ofertowego znajdują się w "projekcie umowy" oraz w "załączniku nr 1".

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/1/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w "załączeniu nr 1".
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do 01.03.2016 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź.
 • Warunki udziału w zapytaniu Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków "projektu umowy" załączonego do zapytania.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 26.01.2015 r., godz. 09.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RB/2/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do dnia 17 lutego 2015r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert do dnia 19.01.2015r. do godz. 16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RB/1/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2015r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Marsa (Republika Malty), Bruksela (Królestwo Belgii) 
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert do dnia 18 stycznia 2015 roku godz. 10.00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZ/PRZII/001/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * 10 tygodni od momentu podpisania umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * www.investin.lodzkie.pl
 • Warunki udziału w zapytaniu brak
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %100
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 19.01.2015 do godziny 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEV/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do dnia 20 kwietnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Wkładki tematyczne opublikowane zostaną w dzienniku o zasięgu regionalnym lub dodatku regionalnym dziennika o zasięgu krajowym w miastach: Bełchatów, Radomsko, Łowicz, Skierniewice, Wieluń i Łódź.
 • Warunki udziału w zapytaniu Minimalne warunki dla publikatora, tytułu prasowego, w którym opublikowane zostaną wkładki tematyczne znajdują się w załączeniu w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu); 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór w załączeniu).
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * do dnia 23 stycznia 2015 r. 

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji