Zapytania Ofertowe (1210)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/004/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Przedłużenie abonamentu na okres 12 miesięcy na System Informacji Prawnej Lex. W ramach abonamentu Zamawiający otrzyma 17 jednoczesnych dostępów (16 dostępów lokalnych w wersji DVD oraz 1 dostęp w wersji on-line) dla pakietu: Lex dla Samorządu Terytorialnego, moduł Zamówienia Publiczne, moduł Informator Prawno – Gospodarczy, moduł Prawo Europejskie, moduł Czasopisma, moduł Komentarze (Prawo Publiczne, Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo Pracy), moduł Monografie (Prawo Publiczne, Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo Pracy). W ramach abonamentu Wykonawca umożliwi Zmawiającemu dostęp do miesięcznych aktualizacji systemu.

 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 1200.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEII/004/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Do dnia 24 kwietnia 2015 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty należy składać wyłącznie poprzez aplikację webową

   
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Załączniki należy składać wyłącznie poprzez aplikację webową:
  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (do pobrania w załączeniu)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * Do dnia 26 marca 2015r., do godz. 16.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEV/006/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od 14 do 15 maja 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu 1. Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową.
  2. Pojazdy, którymi będzie świadczona usługa: są nie starsze niż 8 lat, są wyposażone w sprawną klimatyzację. 
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Załączniki należy składać wyłącznie przez aplikację webową:
  1. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (do pobrania w załączeniu)
  2. Wypełniony formularz ofertowy (do pobrania w załączeniu)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową do dnia 26.03.2015 r. do godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/8/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w "Projekcie umowy"
 • Termin wykonania zamówienia * Usługa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Wykonawca zobowiązany jest wypełnić, podpisać i dołączyć do składanej oferty "Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy" oraz Załącznik nr 3 .
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 23.03.2015 r., godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ZO.IF.3.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Pożądany termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Teren Województwa Łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty oświadczenia o bezstronności oraz zachowaniu w tajemnicy informacji pozyskanych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 20 marca 2015 r. godzina 16.00
  Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji