Zapytania Ofertowe (1287)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/010/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 7 dni od dnia dokonania zamówienia.

  Termin płatności faktur do 14 dni od dnia dostarczenia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 09.07.2015 r. o godz. 1200.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/009/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 7 dni od dnia podpisania umowy.

  Termin płatności faktur do 14 dni od dnia dostarczenia.

 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 15.07.2015 r. o godz. 1200.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/20/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu folii mlecznej ( mrożenia szyb) na szklanych drzwiach oraz ściankach działowych.

 • Termin wykonania zamówienia *

   

  14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, ul. Tuwima 22/26
 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Do dnia 13.07.2015 r. do godziny 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RBII/11/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 z możliwością przedłużenia okresu realizacji.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 2 lipca 2015r. do godz. 14.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RBII/11/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 z możliwością przedłużenia okresu realizacji.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 2 lipca 2015r. do godz. 14.00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji