Zapytania Ofertowe (1183)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.1.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr  1
 • Termin wykonania zamówienia * od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2019 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, siedziba Urzędu marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne Jakość 20%
 • Termin składania ofert * do 18 lutego 2019 r. godz. 14.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPIV.2403.33.2019.MK
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * kwiecień 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne Jakość szkolenia - 30%
  Doświadczenie trenera - 20%
 • Termin składania ofert * 21.02.2019 r., godz. 10.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/3/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Montaż stoiska na targach:
  - Łódź (22-24.03.2019 r.)
  - Katowice (29.03-31.03.2019 r.)
  - Gdańsk (6-7.04.2019 r.)
  - Nadarzyn (18-20.10.2019 r.) lub Warszawa (21-23.11.2019 r.)

  Utylizacja stoiska do 15.12.2019 r.

  Szczegółowy opis znajduje się w załączeniu.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Montaż stoiska na targach:
  - Łódź (22-24.03.2019 r.)
  - Katowice (29.03-31.03.2019 r.)
  - Gdańsk (6-7.04.2019 r.)
  - Nadarzyn (18-20.10.2019 r.) lub Warszawa (21-23.11.2019 r.)
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wypełniony formularz ofertowy.
  Załącznik w postaci projektu wraz z wyszczególnieniem materiałów wykonania stoiska.
  Oferty złożone bez załącznika w postaci projektu stoiskanie będą rozpatrywane.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 55%
 • Kryteria oceny ofert: inne 45% projekt stoiska - walory estestyczne i funkcjonalne

  I) nowoczesność formy wystawienniczej:
  a) forma zabudowy (tj. kształt stoiska, kształt elementów stoiska, np. bryły, łuki, łączenia, wykorzystanie podświetleń, elementów graficznych) oraz rodzaj materiałów wykorzystanych do zabudowy (np. drewno, laminaty, szkło itp.),
  b) przestrzenność, ergonomia stoiska (tj. odległości między elementami stoiska, dające możliwość swobodnego poruszania się, dostosowanie elementów stoiska do obecności uczestników),
  c) otwartość (tj. łatwość w dostępie potencjalnych gości do ekspozycji; stoisko
  ma sprawiać wrażenie, że jest otwarte i dostępne, ale jednocześnie musi być tak zaprojektowane, aby odwiedzający mieli utrudniony dostęp do środka stoiska (przestrzeń do rozmów branżowych, miejsce na catering).
  Za każdy podpunkt Wykonawca otrzyma: 1 pkt lub 3 pkt lub 5 pkt
   
  II) estetykę wizualizacji stoiska:
  a) kolorystyka (tj. dopasowanie kolorystyczne poszczególnych elementów stoiska tj. meble, podłoga, ściany),
  b) grafika
  c) logotypy
  Za każdy podpunkt Wykonawca otrzyma: 1 pkt lub 3 pkt lub 5 pkt
   
  III) funkcjonalność rozmieszczenia poszczególnych elementów stoiska
  a) miejsca na catering,
  b) rozstawienie mebli na stoisku
  c) rozstawienie elementów dekoracyjnych (wydruki wielkoformatowe lub inne elementy graficzne, kompozycje, rozmieszczenie roślin żywych)
  Za każdy podpunkt Wykonawca otrzyma: 1 pkt lub 3 pkt lub 5 pkt
 • Termin składania ofert * 18 lutego 2019 r. godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RBII.2502.3.2019.MS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od połowy II 2019 r. do 15.XII.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dom Łódzki w Brukseli (Lodzkie House) - siedziba Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, Square Marie Louise 2, 1000 Bruksela, Belgia.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 13.02.2019 r. godz. 08.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPIV.2403.9.2019.KM
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * marzec/kwiecień 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30% jakość szkolenia, 20% doświadczenie trenera
 • Termin składania ofert * 12.02.2019 do godz. 14.00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji