Zapytania Ofertowe (1247)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.8.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Zapytanie ofertowego nr IFIV.8065.8.2019

 • Termin wykonania zamówienia *

  wykonanie kontroli finansowej z audytem - w terminie do 18 czerwca 2019 r.
  świadczenie usług doradczych - w terminie do 30 września 2019r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

   
  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w pkt IV. i V. Załącznika nr 1 Zapytanie ofertowego nr IFIV.8065.8.2019

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

   
  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa pkt V. Załącznika nr 1 Zapytanie ofertowego nr IFIV.8065.8.2019

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  -

 • Termin składania ofert *

   
  Do dnia 16 maja 2019 r. godzina 13:00

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
   
  Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

  W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

  Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

  Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

  Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych umów.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/8/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * ·         18.08.2019 r. – Piotrków Trybunalski – Meszcze – Moszczenica - Piotrków
  ·         15.09.2019 r. i 13.10.2019 r. – Łęczyca – Tum – Łęczyca
  ·         29.09.2019 r. – Opoczno – Spalski Park Krajobrazowy – Opoczno

  Szczegółowy opis znajduje się w załączeniu.
 • Miejsce wykonania zamówienia * ·         18.08.2019 r. – Piotrków Trybunalski – Meszcze – Moszczenica - Piotrków
  ·         15.09.2019 r. i 13.10.2019 r. – Łęczyca – Tum – Łęczyca
  ·         29.09.2019 r. – Opoczno – Spalski Park Krajobrazowy – Opoczno

  Szczegółowy opis znajduje się w załączeniu.
 • Warunki udziału w zapytaniu Autokary powinny być niskoemisyjne (norma ekologiczna Euro 3 - 6), wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzację, mikrofon i nagłośnienie, min. 50-osobowe

  Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania wszelkich uprawnień do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 58), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC
  i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.


  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu. 
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 16 maja 2019 r.  godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2410.9.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  15.06.2019r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  1) Pkt 4 zapytania ofertowego,
  2) Koncepcja pikniku,
  3) Propozycja menu.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Atrakcyjność oferty 50%

 • Termin składania ofert *

  20.05.2019r. do godz. 15:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2410.9.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15.06.2019r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1) Pkt 4 zapytania ofertowego,
  2) Koncepcja pikniku,
  3) Propozycja menu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne Atrakcyjność oferty 50%
 • Termin składania ofert * 20.05.2019r. do godz. 15:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.30.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 21 dni od daty przekazania skrzynek wraz z sejfami.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Brak
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 13 maja 2019 r. godz.12:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji