Zapytania Ofertowe (1151)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RŚVII.434.9.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 7 dni od dnia podpisania pisemnego Zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2018 roku o godz. 15.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVII/18/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności od zdarzeń wcześniej zaistaniałych.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Formularza Ofertowego (w formie skanu, zdjęcia itp.).
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 10.12.2018 r., godz. 10.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KSIII.0004.1.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 18.12.2018 r., godzina 18:00
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 05.12.2018, godzina 10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWIV.0631.20.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia wraz z dwoma załącznikami znajdue się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Realizacja przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu -
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * Do dnia 05.12.2018 r o godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWIV.0631.19.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Realizacja przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu -
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * Do dnia 05.12.2018 r o godz. 12.00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji