Zapytania Ofertowe (1151)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/017/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w dniu 5.12.2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w siedzibie Zamawiającego:  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 3.12.2018 r., o godz. 12:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.23.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr  1
 • Termin wykonania zamówienia * Zgodnie z przedstawioną ofertą  - podlega ocenie
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego
 • Warunki udziału w zapytaniu -
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne Termin  - 10%
  Okres gwarancji stelaża namiotu  - 20%
  Okres gwarancji Poszycia Namiotu – 10 %
 • Termin składania ofert * 28 listopada 2018 godz. 10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/016/2018)
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w dniu 5.12.2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia *
  Dostawa do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
   
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 28.11.2018r., o godz. 10.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV 17/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15 dni od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie (Koluszki,  Kutno, Łask,  Łowicz,  Łódź,  Pabianice, Gminy Sieradz, Skierniewice,  Zduńska Wola,  Zgierz)
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane dokumenty w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych dokumentów za pośrednictwem aplikacji webowej:
  - oferty cenowej (brutto)
  - formularza ofertowego – Załącznik nr 1
 • Termin składania ofert * 28 listopada 2018 r. o godzinie 09.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/021/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Dostawa akcesoriów komputerowych oraz dostarczenie faktury do siedziby Zamawiającego nastąpi najpóźniej 17 grudnia 2018 roku. W przypadku przekroczenia terminu zamówienie będzie anulowane.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2018r., o godz. 12:00.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji