Zapytania Ofertowe (1183)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/2/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * - Katowice w terminie 28-31.03.2019,
  - Gdańsk w terminie 5-7.04.2019,
  - Szczecin terminie 10-12.05.2019.
 • Miejsce wykonania zamówienia * - Katowice w terminie 28-31.03.2019,
  - Gdańsk w terminie 5-7.04.2019,
  - Szczecin terminie 10-12.05.2019.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30% inne

  kryterium „Inne”:
   
  Ocena ofert w ramach niniejszego kryterium dokonana w 3 kategoriach, gdzie punkty będą przyznawane według następującego schematu:
  I.              bezkosztowa rezygnacja lub zmiana rezerwacji:
  - do 5 dni przed wyjazdem – 10 pkt
  - od 10 do 6 dni przed wyjazdem – 5 pkt
  - powyżej 10 dni – 0 pkt
  II.             ocena hotelu serwisie rezerwacyjnym booking.com
  - powyżej 8 pkt w serwisie – 10 pkt
  - 6-8 pkt w serwisie – 5 pkt
  - poniżej 6 pkt – 0 pkt
  III.            czas przejścia z hotelu do centrum wystawienniczego
  liczony wg google maps
  - 0-15 min – 10 pkt
  - 15-30 min – 5 pkt
  - powyżej 30 min – 0 pkt
   
  Punkty przyznane każdemu z obiektów w wymienionych kategoriach zostaną zsumowane i podzielone przez 3. Łączna suma punktów w kryterium „Inne” może wynieść max 30 pkt.
 • Termin składania ofert * 11 lutego 2019 r. godz. 11:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/001/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w dniu 17 maja 2019 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane na terenie miasta Łodzi, w promieniu 3 km od siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Należy załączyć referencje, sprawozdania lub inne tego typu dokumenty potwierdzające doświadczenie w organizacji konferencji, event'ów.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2019 r., o godz. 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/1/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 5-10 marca 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Berlin (Niemcy)
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne 40%

  Ocena ofert w ramach niniejszego kryterium dokonana w 4 kategoriach, gdzie punkty będą przyznawane według następującego schematu:
  I.              dostępność aneksu kuchennego w pokoju:
  - obecność – 10 pkt
  - brak – 0 pkt
  II.             bezkosztowa rezygnacja lub zmiana rezerwacji:
  - poniżej 14 dni przed wyjazdem – 10 pkt
  - od 14 do 18 dni przed wyjazdem – 5 pkt
  - brak możliwości – 0 pkt
  III.            ocena hotelu serwisie rezerwacyjnym booking.com
  - powyżej 9 pkt w serwisie – 10 pkt
  - 7-9 pkt w serwisie – 5 pkt
  - poniżej 7 pkt – 0 pkt
  IV.           czas przejazdu komunikacją publiczną z hotelu do centrum wystawienniczego Messe Berlin liczony wg strony www.bvg.de
  - 0-30 min – 10 pkt
  - 30-40 min – 5 pkt
  - powyżej 40 min – 0 pkt
   
  Punkty w wymienionych kategoriach zostaną zsumowane. Łączna suma punktów w kryterium „Inne” może wynieść max 40 pkt.
 • Termin składania ofert * 6 lutego 2019 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVII/4/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1 – formularza ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Do dnia 06.02.2019 r. do godziny 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVII/3/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty w umowie, w zależności co pierwsze nastąpi.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego "formularza ofertowego" .
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 95%
 • Kryteria oceny ofert: inne
  5%   -  czas reakcji na publikację ogłoszenia w prasie liczony od chwili wniesienia ogłoszenia.

  Opis kryterium oceny znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia .


   
 • Termin składania ofert * 04.02.2019 do godziny 11.00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji