Zapytania Ofertowe (1247)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.29.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 8 czerwca 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym, ul. Wycieczkowa 86 w Łodzi
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak
 • Termin składania ofert * 13 maja 2016 r. godz. 12:00
Uwaga! Cena jednostkowa brutto określana w załączniku nr 3 dotyczy całego okresu trwania umowy.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/005/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w okresie od dnia 16 lipca 2019 roku (lub jeśli nie jest to możliwe, z uwagi na termin zawarcia umowy - najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy) do dnia 31 grudnia 2022 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 14 maja 2019 r., o godz. 12.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr IFIV.8060.38.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * 16 czerwca – 13 października 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * 13 maja 2019 r. do godziny 10.00.

  Zamawiający dokonał zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w dniu 7 maja 2019 r.:
   
  w punkcie c)
   było:
  - 1 skład pociągu (1 elektryczny zespół trakcyjny) o liczbie miejsc siedzących stałych nie mniej niż 120
  jest:
  - skład pociągu/składy pociągów o liczbie miejsc siedzących stałych nie mniej niż 120
   
  w punkcie g)
  było:
  - 1 skład pociągu (1 elektryczny zespół trakcyjny) o liczbie miejsc siedzących stałych nie mniej niż 120
  jest:
  - skład pociągu/składy pociągów o liczbie miejsc siedzących stałych nie mniej niż 120
   

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.2.20.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, nastąpi podpisanie umowy dotyczącej realizacji w/w usługi, po czym Wykonawca będzie miał 20 dni na realizację przedmiotu zamówienia. 
 • Miejsce wykonania zamówienia * n/d
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40 %
 • Kryteria oceny ofert: inne Doświadczenie w zakresie gospodarki wodnej, w szczególności ponownego wykorzystania wody - sporządzenie analiz, ekspertyz lub innych opracowań naukowych na potrzeby instytucji publicznych z obszaru gospodarki wodnej - 60%
 • Termin składania ofert * 17.05.2019 r. godz. 13.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * GWIII.7521.5.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 30.09.2019r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Pkt. 10 zapytania ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 09.05.2019 r. godz. 12:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji