Zapytania Ofertowe (1151)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/015/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w dniu 5.12.2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2018r., o godz. 10.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/020/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od dnia dokonania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2018r., o godz. 12.00.
UWAGA: Dnia 11 grudnia 2018 r. Zamawiający zdecydował o anulowaniu niniejszego zapytania ofertowego i powtórnej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.13.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *
  Styczeń-grudzień 2019
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zgodnie z załącznikiem
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacje znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne __
 • Termin składania ofert * 20.11.2018 godz. 11:30
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania kartek bożonarodzeniowych na potrzeby realizacji zadań promujących markę „Łódzkie promuje”

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.21.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie kartek okolicznościowych dedykowanych świętom Bożego Narodzenia, wraz z ozdobną kopertą oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1208.
  Szczegóły zamówienia w załączniku
 • Termin wykonania zamówienia * 10.12.2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 20.11.2018r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowidła wielkoformatowego typu mural zgodnie z projektem wyłonionym w konkursie związanym z obchodami dnia przyjaźni polsko-węgierskiej (projekt malowidła stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego).

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Szczegóły w załączeniu
 • Miejsce wykonania zamówienia * Szczegóły w załączeniu
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Szczegóły w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 19 listopada 2018 r. do godz. 11.00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji