Zapytania Ofertowe (1183)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * EFSVII.273.1.5.2019.IL
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia zawarcia umowy na okres 1 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Na terenie Miasta Łodzi
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
  W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją usługi.
  Umowa winna być zawarta na okres 1 roku i obejmować wynajem 10 skrytek dużych lub 8 dużych i 2 średnich o wymiarach pozwalających przechować teczki lub segregatory z dokumentacją formatu A4,
  Ponadto, usługa świadczona musi być na terenie Miasta Łodzi w maksymalnej odległości 5 km od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO tj. ul. Traugutta 21/23 Łódź,
  Usługę świadczyć mogą podmioty prowadzące działalność bankową.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Regulamin wynajmowania skrytek sejfowych
  Kosztorys usługi
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak
 • Termin składania ofert * Do dnia 29.01.2019 rok, godz. 14:00

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.
  Wykonawcy mogą składać zapytania za pośrednictwem aplikacji webowej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFII.8044.1.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 roku.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Teren województwa łódzkiego.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.
  Oferta winna zawierać:
  Cenę brutto za przeprowadzenie dwunastu kontroli łącznie oraz cenę brutto kontroli jednostkowej.
  W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty dojazdu
  do miejsca kontroli. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
  Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Brak.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak.
 • Termin składania ofert * 28 stycznia 2019 r. o godzinie 16:00.
  1. Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.
  2. Wykonawcy mogą składać zapytania za pośrednictwem aplikacji webowej.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVII/2/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od dnia podpisania umowy do dnia 13.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wyepłnionego oraz podpisanego FORMULARZA OFERTOWEGO
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 28.01.2019 r., godz. 12.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVII/1/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wyepłnionego oraz podpisanego FORMULARZA OFERTOWEGO 
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 28.01.2019 r., godz. 11.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVIII/1/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od dnia podisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1 
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 25.01.2019 r., godz. 13.00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji