Zapytania Ofertowe (1151)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.18.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Kampania promocyjna w Internecie prowadzona na terenie województwa łódzkiego polegająca na wygenerowaniu 20.000 obejrzeń materiału wideo w ciągu 7 dni.

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * 7 dni, nie później niż do 12 grudnia 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE FORMULARZA OFERTOWEGO - ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE FORMULARZA OFERTOWEGO - ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 15 listopada, godz. 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/29/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do 14 dni od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź ul. Traugutta 25, magazyn Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 16 listopada 2018 r. godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/28/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsca realizacji zamówienia podane są w załączeniu.
  Dokładna lokalizacja montażu każdej z tablic ma być uzgodniona z Zamawiającym (Województwo Łódzkie) oraz zarządzającym miejscem (Nadleśnictwo).
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 15 listopada 2018 r. godz. 11:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/28/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsca realizacji zamówienia podane są w załączeniu.
  Dokładna lokalizacja montażu każdej z tablic ma być uzgodniona z Zamawiającym (Województwo Łódzkie) oraz zarządzającym miejscem (Nadleśnictwo).
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 15 listopada 2018 r. godz. 11:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWIV.0631.18.2018.MS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
 • Termin wykonania zamówienia * do 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 21.12.2018 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, al. Piłsudskiego 8
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacje w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 14.11.2018 r. (środa), godz. 15.00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji