Zapytania Ofertowe (1183)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.1.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (zał. nr 1)
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2019 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu -
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne 20% jakość
 • Termin składania ofert * 25 stycznia 2019 r. do godz. 15:00
Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarskich z częściowym wyżywieniem w związku z zaplanowanymi wizytami gości zagranicznych.

Składanie ofert do 16.01.2019 do godz 14:30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.7.1.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia zawarcia umowy do 23 grudnia 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * M.P. Łódź, zgodnie z informacjami w załączniku
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z informacją w załączniku
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne _
 • Termin składania ofert * 16.01.2019 godz. 14:30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVIII/14/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 07.01.2019 r., godz. 13.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVIII/13/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 07.01.2019 r., godz. 13.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVIII/12/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 07.01.2019 r., godz. 13.00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji