Zapytania Ofertowe (1151)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/019/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od dnia dokonania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2018r., o godz. 12:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.23.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 3
 • Termin wykonania zamówienia * Zgodnie z przedstawioną ofertą  - podlega ocenie
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego
 • Warunki udziału w zapytaniu -
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Termin  - 10%

  Okres gwarancji stelaża namiotu  - 20%

  Okres gwarancji Poszycia Namiotu – 10 %

 • Termin składania ofert * 15 listopada 2018 godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/018/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2018r., o godz. 12:00.
Ze względu na brak załącznika zapytanie ofertowe zostaje przedłużone do dnia 9 listopada 2018 r. do godz. 14:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWVI.0631.5.4.2018.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 17 listopada 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacje w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak
 • Termin składania ofert * 7 listopada 2018 r. godz. 14:00
  9 listopada godz. 14:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWVI.0631.5.5.2018.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 17 listopada 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak
 • Termin składania ofert * 7 listopada 2018 r. godz.14:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji