Zapytania Ofertowe (1247)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.75.2019.KM
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * czerwiec 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne 30% jakość szkolenia, 20% doświadczenie trenera
 • Termin składania ofert * 25.04.2019 do godz. 12.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/003/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Warsztaty rozpoczną się najwcześniej w dniu 1 lipca 2019 r. i zakończą się najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie zrealizowane na terenie miasta Łodzi
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne doświadczenie 40%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2019r., o godz. 12:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.64.2019.MK
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * maj 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne Jakość szkolenia - 30%
  Doświadczenie trenera - 20%
 • Termin składania ofert * 18.04.2019 r., godz. 10.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI/2/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Formularza Ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 16.04.2019 r., godz. 10.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/003/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departmanet Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 8 kwietnia 2019 r., o godz. 12:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji