Zapytania Ofertowe (1151)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWIV.0631.18.2018.MS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
 • Termin wykonania zamówienia * do 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 21.12.2018 roku.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, al. Piłsudskiego 8
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacje w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 09.11.2018 r. (środa), godz. 15.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/017/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia *
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa macierzy DELL/EMC VNX 5500 o numerze seryjnym CKM00134100166 polegająca na:
  • Dostawie i wymianie trzech dysków ASY Drv 600G 15k 3.5 SAS520 DV ViperVE B 
  • Reinstalacji systemu operacyjnego macierzy VNX 5500 w zakresie części plikowej
  • Audycie po dokonaniu naprawy.
  Wszystkie czynności muszą zostać wykonane przez serwis producenta DELL/EMC. 
  Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta macierzy poświadczające realizację naprawy zgodnie z procedurami serwisowymi firmy DELL/EMC.
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa i naprawa realizowana na miejscu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Solnej 14.
 • Warunki udziału w zapytaniu
  Podstawą do wystawienia faktury  będzie protokół odbioru podpisany bez uwag przez Zamawiającego. Termin płatności faktury/faktur do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/faktur.
   
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta macierzy poświadczające realizację naprawy zgodnie z procedurami serwisowymi firmy DELL/EMC.
   
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *
  06.11.2018 r. do godz. 12:00
   

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RŚII.3026.29.2018.JB
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 7 dni od podpisania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ul. Piotrkowska  106  Moszczenica 97-310
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Do dnia 02.11.2018 r. do godz. 10:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWVI.0631.5.2.2018.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 17 listopada 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacje w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 5.11.2018 r. godz. 11:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWVI.0631.5.1.2018.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15-16.11.2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak
 • Termin składania ofert * 5.11.2018 r. godz. 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji