Zapytania Ofertowe (1183)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.28.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (załącznik nr 1)
 • Termin wykonania zamówienia * od dnia podpisania umowy do 27 grudnia 2019 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu -
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * do 8 stycznia 2019 r. do godz. 10.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZVI.433.1.24.2017.AK
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Formularz ofertowy, wykaz osób
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne 20% - Łączna dodatkowa ilość godzin aktywności w ramach projektu
 • Termin składania ofert * 27.12.2018 do godz. 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.087.27.2018.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Szczegóły znajdują się w załączeniu
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1.    Wykonawca:
  ·         kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  ·         pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  ·         oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  ·         podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
  2.    Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:
  ·         kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczonaza zgodność z oryginałem),
  ·         pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówieniaw zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  ·         oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  ·         podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Do 20.12.2018 roku do godz. 16.00
Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej ogłasza zapytanie ofertowe na swiadczenie usług związanych z organizacją wizyt studyjnych i wydarzeń promocyjnych za granicą.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.13.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * Styczeń - grudzień 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zgodnie z załącznikiem.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z załącznikiem.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne __
 • Termin składania ofert * 19.12.2018 godz 11:30
Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarskich z częściowym wyżywieniem w związku z zaplanowanymi wizytami gości zagranicznych.

Składanie ofert do 18.12.2018 do godz 14:30

UWAGA: Dnia 4 stycznia 2019 r. Zamawiający zdecydował o anulowaniu niniejszego zapytania ofertowego i powtórnej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.14.1.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 02.01.2019 - 30.04.2019
 • Miejsce wykonania zamówienia * M.P. Łódź, zgodnie z informacjami w załączniku
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z informacją w załączniku
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne __
 • Termin składania ofert * 18.12.2018 godz. 14:30

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji