Zapytania Ofertowe (1191)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/002/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia  - do 15 maja 2019 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2019 r., o godz. 12:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/003/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Usługi będące przedmiotem zamówienia zostaną uruchomione w terminie 3 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2019 r., o godz. 10.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI/1/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni od daty podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1 – Formularza ofertowego.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * do dnia 28.03.2019 r., do godziny 10.00.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania kartek wielkanocnych na potrzeby realizacji zadań promujących markę „Łódzkie promuje”

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBII.0633.1.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie kartek okolicznościowych dedykowanych świętom wielkanocnym, wraz z ozdobną kopertą oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego.
 • Termin wykonania zamówienia * 08.04.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 21.03.2019 r. godz 12:00
UWAGA - dokonano zmiany zapisu w Opisie do zamówienia, na stronie 4

BYŁO:
Kontrola aplikacji
2.    Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 4000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

PO ZMIANIE:
2.    Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/001/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia do 40 dni od dnia dokonania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagania znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 22 marca 2019 r., o godz. 12:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji