Zapytania Ofertowe (1069)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr IFIV 13/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty -
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne -
 • Termin składania ofert * 25 września 2018 r. o godzinie 10:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZVI.433.1.19.2017.AK
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2019 r
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Formularz ofertowy, Wykaz osób
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne 20% - Łączna dodatkowa ilość godzin aktywności w ramach projektu
 • Termin składania ofert * Do dnia 26 września 2018 r. do 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPV.2600.5.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 25.09.2018 r., godz. 11.30

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0441.16.3.12.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie koncepcji i produkcja 1,5-minutowego materiału przeznaczonego do emisji w regionalnych stacjach radiowych oraz przekazanie praw autorskich. Materiał będzie stanowił relację z organizowanego przez Województwo Łódzkie wydarzenia typu biznes mikser (rozmowy B2B) dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego i zagranicznych regionów partnerskich, które odbędzie się w Łodzi 15 października br.
 • Termin wykonania zamówienia * Data wydarzenia, którego dotyczy nagranie: 15 października 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty mogą złożyć jedynie wykonawcy, którzy w terminie 3 lat przed datą publikacji zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 materiały przeznaczone do emisji w stacjach radiowych.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * Czwartek 20 września, godz. 13.00
Treść zapytania ofertowego - do pobrania w załączniku poniżej.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OIII.631.36.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 12 października 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  pok. 1407
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 28 września 2018 r.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji