Zapytania Ofertowe (1247)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.8.1.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

   

  1. wykonanie kontroli finansowej z audytem - w terminie do 31 lipca 2019 r.
  2. świadczenie usług doradczych - w terminie do 30 września 2019r.
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

   Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w pkt IV., pkt V. oraz pkt. VI. Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.8.1.2019

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa pkt V. i pkt VI. Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.8.1.2019

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Kryteria oceny ofert: Kryteria oceny ofert określa pkt. VII. Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.8.1.2019

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert:

  Do dnia 11.06.2019  r. godzina 11 00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/10/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 30.10.2019 r., w tym: 

  a) trzykrotne wykonanie prac w 9 miejscach postojowych:

  • do 14 dni od podpisania umowy
  • 01.08 - 14.08.2019
  • 16.09 - 27.09.2019

  b) trzy dodatkowe usługi sprzątania i wywozu śmieci:

  • każdorazowo w terminie 7 dni od chwili otrzymania dodatkowego zlecenia
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo łódzkie:

  Wykaz miejsc postojowych

  Lp.

  GMINA

  NADLEŚNICTWO

  LOKALIZACJA

  WSPÓŁRZĘDNE

  Powierzchnia m2

  1

  Koluszki

  Brzeziny

  Gałków Duży

  N 51 44 07,17

  E 19 41 30,00

  379

  2

  Zgierz

  Grotniki

  Szczawin

  N 51 54 53,93  

  E 19 30 21,00

  579

  3

  Pabianice

  Grotniki

  Porszewice

  N 51 43 30,04   

  E 19 18 09,57

  401

  4

  Ozorków

  Grotniki

  Sokolniki Las

  N 51 57 56,75   

  E 19 21 16,67

  579

  5

  Przedbórz

  Przedbórz

  Reczków Stary

  N 51 09 31,85   

  E 19 59 37,82

  357,42

  6

  Piątek

  Grotniki

  Witów

  N 52 01 55,99 

   E 19 31 51,64

  540

  7

  Gidle

  Gidle

  Niesulów

  N 50 58 43,18   E 19 28 59,71

  604,42

  8

  Nowa Brzeźnica

  Gidle

  Prusicko Kaflarnia

  N 51 01 40,01

  E 19 09 40, 97

  604,42

  9

  Kruszyna

  Gidle

  Wikłów

  N 50 59 45,89   E 19 17 11,63

  604,42

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wypełniony formularz ofertowy

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  11 czerwca 2019 r. godz. 11:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBVII.0441.6.24.2019.IM
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Termin wykonania zamówienia *

  15 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  n/d

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  60% Doświadczenie w zakresie sporządzania analiz, ekspertyz lub innych opracowań naukowych z obszaru energetyki 

 • Termin składania ofert *

  12.06.2019 r. godz. 12.00

UWAGA

Zmiana wymagań stawianych Wykonawcy z dnia 5-06-2019 r.

Wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, iż należycie wykonał  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usług zapewnienia elektronicznego wsparcia głosowania w ramach budżetu obywatelskiego (w tym dwie usługi na poziomie wojewódzkim)

Zmiana terminu składania ofert - termin składania ofert upływa w dniu 6 czerwca 2019 r., o godz. 15:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/006/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin uzależniony jest od terminu zadeklarowanego w złożonej ofercie

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Serwery Wykonawcy

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Udokumentowanie wymagań stawianych Wykonawcy w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin - 30%

  dostępność - 20%

 • Termin składania ofert *

  Termin składnia ofert upływa w dniu 5 czerwca 2019 r., o godz. 15:00. 6 czerwca 2019 r., o godz. 15:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/005/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane (podpisanie umowy) w terminie do dnia 6 lipca 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2019 r., o godz. 12:00.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji